Durant l’any 2017, el lloguer mitjà dels nous contractes d’habitatge signats a la ciutat de Barcelona ha estat de 877,28 € mensuals, un 9,48 % més que els 801,28 €/mes de l’any 2016, segons dades de l’Informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona…  (enllaç)

 

Informe Cambra Propietat Juny 2018